Indhold

Dette afsnit handler om de tilfælde, hvor tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder ikke skal afgiftsberigtiges efter hovedreglen i TAL § 5, stk. 1, men i stedet kan afgiftsnedsættes efter bestemmelserne i TAL § 5, stk. 3, stk. 5, og stk. 7.

Afsnittet handler om: