Med virkning fra 1. januar 2021 er registreringsafgiften på luftfartøjer genindført.

Lovændringerne (indsættelse af §§ 14 og 15) fremgår af lov nr. 168 af 29. februar 2020.

Dette afsnit handler om, hvorledes afgiften skal beregnes, når fly pantsættes, og pantsætningen registreres i Rettighedsregistret over Luftfartøjer under Trafikstyrelsen. Desuden handler afsnittet om de situationer, hvor afgiften for tinglysning eller registrering af panterettigheden kan nedsættes.

 Afsnittet handler om:

  • Afgiften ved registrering af panterettigheder i fly (E.B.4.5.1)
  • Afgiftsnedsættelse ved registrering af panterettigheder i fly (E.B.4.5.2).