Ved tinglysning af ejendomsforbehold efter TL § 42 d, i motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne til biler samt campingvogne, er afgiften ►1.850◄ kr. og 1,5 pct. af det beløb, som ejendomsforbeholdet skal sikre på tidspunktet for anmeldelsen til tinglysning. Se TAL § 6.

Ved tinglysning af transport af ejendomsforbeholdet til ny debitor, betales der afgift efter TAL § 7, dvs. ►1.850◄ kr.