Indhold

Dette afsnit handler om, hvorledes afgiften for tinglysning af nyt/nye pantebrev(e) kan nedsættes ved brug af overførsel af afgiftsfritagelsesgrundlag efter det såkaldte "restgældsprincip", der er fastsat i TAL § 5, stk. 2.

Afsnittet handler om

►Bemærk

Kommende lovændringer med virkning fra 1. juli 2019 er kort omtalt i afsnit E.B.4.◄