Afgiftsperioden er måneden. Se KULAL § 4.

Virksomheden skal foretage opgørelse af den afgiftspligtige mængde for hver måned (kalendermåned), dvs. den mængde, som virksomheden skal betale energiafgift af.

Den afgiftspligtige mængde skal opgøres særskilt for de forskellige afgiftspligtige vareområder.

For registrerede oplagshavere findes der to metoder til opgørelse af den afgiftspligtige mængde, nemlig udleveringsmetoden eller forbrugsmetoden.

Se også

Se også OPKL § 2-8.