Indhold

Afsnittet handler om, hvordan virksomheder, som er forbrugsregistrerede for brug af varme efter KULAL § 2, stk. 4, og virksomheder, som sælger varme til forbrugsregistrerede virksomheder, skal opgøre den afgiftspligtige mængde.

Afsnittet indeholder:

 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos forbrugsregistrerede virksomheder
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos mellemhandlere af varme
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos decentrale og industrielle kraftvarmeværker.

Bemærk

Forbrugsregistrerede virksomheder kan modtage varme uden afgift. Når afgiftsperioden er gået, opgør virksomheden

 • hvor meget af energien (varmen), som er anvendt til godtgørelsesberettigede formål
 • hvor meget energi- og CO2-afgift, som skal betales.

Herved undgår virksomheden først at betale afgiften til energileverandører og derefter søge om godtgørelse af afgift hos Skatteforvaltningen.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos forbrugsregistrerede virksomheder

Forbrugsregistrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i leverancen af varme fra

 • et registreret centralt kraftvarmeværk,
 • en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter KULAL § 2, stk. 2,
 • et decentralt, industrielt kraftvarmeværk registreret efter KULAL § 2, stk. 5, eller
 • mellemhandler af varme registreret efter KULAL § 2, stk. 5.

og hvor afgiften, som er indeholdt i varmeleverancen, ikke opfylder betingelserne for godtgørelse efter KULAL §§ 8 og 8a. Dvs. der er ingen godtgørelse for varme, som ikke er brugt til proces omfattet af KULAL § 8, og reduceret godtgørelse af varme til proces efter KULAL § 8 a.

Se KULAL § 5, stk. 20.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos mellemhandlere

Virksomheder, der er registreret for mellemhandel af varme efter KULAL § 2, stk. 5, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i leverancen af varme uden afgift fra

 • et registreret centralt kraftvarmeværk, eller
 • en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter KULAL § 2, stk. 2.

Ved opgørelsen kan virksomheden fradrage afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i varmeleverancen til forbrugsregistrerede virksomheder.

Se KULAL § 5, stk. 21.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde hos decentrale og industrielle kraftvarmeværker

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der er registreret for handel med varme efter KULAL § 2, stk. 5, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde kulafgiftspligtige varer og affaldsbaseret varme, som virksomheden ikke kan få afgiftsfritagelse for til fremstilling af elektricitet efter KULAL § 7, stk. 1 eller KULAL § 7, stk. 5.

Ved opgørelsen kan virksomheden fradrage afgiftspligtige varer, herunder affaldsvarmeafgift og tillægsafgift på affald/affaldsvarme, der er indeholdt i varmeleverancen til forbrugsregistrerede virksomheder.

Se KULAL § 5, stk. 22.

Se også

Se afsnit E.A.4.4.6 om bestemmelserne for opgørelse af afgiftsgrundlaget, krav til dokumentation, regneeksempler mv. i forbindelse med forbrugsregistrering.