Indhold

Dette afsnit handler om

  • introduktion til skatteberegning (C.D.10.1)
  • skattenedsættelser (C.D.10.2)
  • skatteberegningseksempler (C.D.10.3)
  • acontoskatteordningen for selskaber og fonde (C.D.10.4).