Indhold

Dette afsnit handler om lempelse for den dobbeltbeskatning, der kan opstå, hvis et udbytte fra et udenlandsk selskab, hvis aktier er omfattet af ABL § 19, ikke er skattefrit i Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Lempelse
  • Maksimal lempelse

Lempelse             

Hvis et selskab mv. modtager udbytte fra selskaber, hvis aktier er omfattet af ABL § 19, som er eller har været hjemmehørende i udlandet, og udbyttet ikke er omfattet af skattefritagelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 2, eller af SEL § 17, stk. 2, kan Skattestyrelsen efter ansøgning eftergive det udbyttemodtagende selskab en del af skatten. Se SEL § 17, stk. 3.

Maksimal lempelse

Der kan gives lempelse for den faktiske merskat, der vedrører udbyttet set i forhold til en situation, hvor selskaberne er omfattet af dansk beskatning.

Lempelsen udgør maksimalt A minus B. Hvis dette beløb er negativt, indrømmes der ingen lempelse.

A defineres som X + Y og henviser til den faktiske betalte skat i form af udbytteskat og selskabsskat af udbyttet i datterselskabet og moderfonden.

B defineres som Z + V og henviser til den teoretiske skat af udbyttet, som skulle betales af datterselskabet og moderfonden, hvis datterselskabet var skattepligtig her til landet.

X = det beløb, som det udbyttegivende selskab skal betale i skat af den del af indkomsten, der ligger til grund for udbyttet.

Y = det beløb, som den udbyttemodtagende fond skal betale i skat af den til udbyttet svarende del af indkomsten.

Z = det beløb, der skulle have været betalt i skat af det udbyttegivende selskab, hvis det skulle have betalt skat her til landet.

V = det beløb, der skulle have været betalt i skat af moderfonden, hvis datterselskabet skulle have betalt skat her til landet. Det omfatter både udbytteskat og selskabsskat af udbyttet.

Hvis der er indgået en DBO med den stat, hvor det udbyttegivende selskab er hjemmehørende, kan der dog ikke ved opgørelsen af det beløb, der kan eftergives efter SEL § 17, stk. 3, indregnes større skattebeløb end de, som den pågældende stat efter overenskomsten har et ubetinget krav på at opkræve. Se SEL § 17, stk. 4.

Se eksempel 5 og 6 under afsnit C.D.10.3 om skatteberegningseksempler.

Se også

  • afsnit C.D.2.4.3.2 om skattefrie udbytteindtægter
  • afsnit C.D.10.3 om skatteberegningseksempler.