Følgende satser er gældende for forrentning af overskydende skat og restskat. Godtgørelses­procenten skal herefter beregnes med udgangspunkt i den gennemsnitlige indskudsbevisrente i Danmarks Nationalbank. Se SEL § 29 B stk. 5, 3. pkt. og § 29 B stk. 8.

Procenttillæggene for frivillige indbetalinger af acontoskat beregnes ud fra niveauet for godtgørelsesprocenten. Se SEL § 29 B stk. 6, 2. og 3. pkt. og § 29 B stk. 9.

Restskatteprocenten beregnes med udgangspunkt i et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikke finansielle selskaber. Se SEL § 29 B stk. 4, 3. pkt. og § 29 B stk. 10.

Godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret offentliggøres af xSkattestyrelsenx senest den 15. december i indkomståret. Se SEL § 29 B stk. 12.

Bemærk

Tillæg, renter og godtgørelse indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Se SEL § 29 B, stk. 13.

Procentsatser

2011

2012

2013

 2014

2015

2016

2017


Godtgørelsen ved tilbagebetaling af overskydende skat


1,3 pct.


0,8 pct.


0,4 pct.

 1,1 pct.

0,1 pct.

0,1 pct.

0,1 pct.


Tillæg, der er knyttet til frivillig indbetaling (rate 1 og 2) og refusion af udbytteskat


0,3 pct.


0,2 pct.


0,1 pct.

 0,3 pct.

0,0 pct.

0,0 pct.

0,0 pct.


Fradrag på 3. frivillige acontoskatterate

 

 

 

 

0,7 pct.

0,7 pct.

0,6 pct.


Restskattetillægget 


4,8 pct.


4,3 pct.


3,9 pct.

 4,6 pct.

3,6 pct.

3,4 pct.

3,1 pct.