åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.8.8 Tonnageskat" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • lovens baggrund, formål og historik - introduktion til ordningen (C.D.8.8.1)
  • lovens anvendelsesområde (C.D.8.8.2)
  • hvad kan omfattes af tonnagebeskatning (C.D.8.8.3)
  • opgørelse og beskatning af indkomst under tonnageskatteordningen (C.D.8.8.4)
  • beskatning af avancer og genvundne afskrivninger (C.D.8.8.5)
  • overgang fra tonnagebeskatning til almindelig beskatning mv. (C.D.8.8.6)
  • operatørselskaber (C.D.8.8.7)
  • kontrolbestemmelser (C.D.8.8.8).