Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afmeldelse og udelukkelse fra One-Stop-Shop særordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Årsager til afmeldelse og udelukkelse fra særordningen
  • Virkningstidspunkt for udelukkelse fra særordningen
  • Konsekvenser af afmeldelse og udelukkelse fra særordningen.

Årsager til afmeldelse og udelukkelse fra særordningen

Identifikationsmedlemslandet afmelder og udelukker en virksomhed fra særordningen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Virksomheden meddeler, at den ikke længere leverer ydelser omfattet af særordningen
  • Det må på anden måde antages, at virksomhedens momspligtige aktiviteter er ophørt
  • Virksomheden opfylder ikke længere betingelserne for at benytte særordningen
  • Virksomheden har til stadighed ikke rettet sig efter reglerne for særordningen, dvs. virksomheden har i mindst et år (4 på hinanden følgende momsperioder) ikke angivet eller betalt moms, som burde være angivet og betalt.

Se ML § 66, stk. 5, momsbekendtgørelsens § 120, momssystemdirektivets artikel 363 og momsforordningens artikel 58.

Virkningstidspunkt for udelukkelse fra særordningen

Udelukkelse fra særordningen har øjeblikkelig virkning. Se momsbekendtgørelsens § 120 og momsforordningens artikel 58, 1. led.

Konsekvenser af afmeldelse og udelukkelse fra særordningen

Efter afmeldelse og udelukkelse fra særordningen skal virksomheden anvende de almindelige momsregler. Dvs. at virksomheden skal lade sig momsregistrere i alle de EU-lande, hvor virksomhedens ikke-afgiftspligtige kunder er etableret eller har bopæl/sædvanligt opholdssted. De enkelte EU-landes regler om momsperioder, betalingsfrister mv. gælder fra tidspunktet for afmeldelsen/udelukkelsen fra ordningen.

Ved afmeldelse/udelukkelse fra særordningen skal virksomheden indsende en resterende momsangivelse for hele det kvartal, hvori virksomheden blev udelukket fra særordningen. Momsangivelsen skal indeholde momsen af de elektroniske ydelser, der er leveret i løbet af det kalenderkvartal hvori virksomheden blev udelukket fra særordningen, men før udelukkelsen. Kravet om at foretage denne indberetning ændrer ikke på et eventuelt krav om momsregistrering efter de normale regler i de EU-lande, hvor virksomhedens ikke-afgiftspligtige kunder er etableret eller har bopæl/sædvanligt opholdssted. Se momsforordningens artikel 58, 2. led.