Definition: "Antikviteter"

Ved begrebet "antikviteter" forstås genstande, der hører under KN-kode 96 06 i den kombinerede nomenklatur i Toldtariffen. Det vil sige, at genstanden

  • er over 100 år gammel
  • ikke er en kunstgenstand - se afsnit D.A.18.3.3 om begrebet "kunstgenstande".
  • ikke er et samlerobjekt - se afsnit D.A.18.3.4 om begrebet "samlerobjekter".

Se ML § 69, stk. 6.

Se også

For en uddybning af KN-97 06, se Toldtariffens [kapitel 97].