Regel

ML § 70, stk. 4 har følgende ordlyd:

"Virksomheden skal føre et særskilt regnskab for de leverancer, der afgiftsberigtiges efter dette kapitel. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsføring."

De nærmere regler om krav til fakturaer, afregningsbilag og regnskab ved anvendelse af brugtmomsordningen findes i momsbekendtgørelsens §§ 116 og 117. Faktura- og regnskabskravene i momsbekendtgørelsens §§ 116-117 gælder også ved salg af brugte personmotorkøretøjer. Se afsnit A.B.3.3.1.4 om fakturakrav ved salg af brugte varer mv. og afsnit A.B.3.3.3.3 om særregler for visse virksomheder.