Indhold

Dette afsnit handler om

  • beskatningsgrundlag og beregning af skattepligtig indkomst efter tonnageskatteordningen (C.D.8.8.5.1)
  • anvendelse af armslængdeprincippet (C.D.8.8.5.2)
  • finansielle indtægter og udgifter (C.D.8.8.5.3)
  • gevinst og tab på kontakter (C.D.8.8.5.4)
  • lempelse for udenlandske fragtskatter (C.D.8.8.5.5).