Indhold

Dette afsnit beskriver de betingelser, der stilles for, at skibe kan omfattes af ordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle betingelser, herunder om strategisk og forretningsmæssig drift (C.D.8.8.3.3.1)
  • Afgrænsning af skibe over for en række flydende indretninger mv. (C.D.8.8.3.3.2)

Se også

Se også afsnit

  • C.D.8.8.3.4 Lejede skibe
  • C.D.8.8.3.5 Krav om registrering i en stat, der er medlem af EU/EØS - Flagreglerne.