Indhold

Dette afsnit handler om

  • introduktion (C.D.8.8.6.1)
  • opgørelse af særlige overgangssaldi for skibe og driftsmidler i forbindelse med overgang til tonnagebeskatning (C.D.8.8.6.2)
  • opgørelse af særlige udligningssaldi ved erhvervelse af skibe eller andre driftsmidler efter overgang til tonnagebeskatning (C.D.8.8.6.3)
  • ved afhændelse af skibe og andre driftsmidler (C.D.8.8.6.4)
  • nedskrivning af særlige overgangs- og udligningssaldi (C.D.8.8.6.5)
  • beskatning af negative overgangssaldi (C.D.8.8.6.6)
  • afskrivninger på bygninger og installationer (C.D.8.8.6.7).