Indhold

Dette afsnit handler om  

  • introduktion (C.D.8.8.5.1)
  • opgørelse af særlige overgangssaldi for skibe og driftsmidler i forbindelse med overgang til tonnagebeskatning (C.D.8.8.5.2)
  • opgørelse af særlige udligningssaldi ved erhvervelse af skibe eller andre driftsmidler efter overgang til tonnagebeskatning (C.D.8.8.5.3)
  • ved afhændelse af skibe og andre driftsmidler (C.D.8.8.5.4)
  • nedskrivning af særlige overgangs- og udligningssaldi (C.D.8.8.5.5)
  • beskatning af negative overgangssaldi (C.D.8.8.5.6)
  • afskrivninger på bygninger og installationer (C.D.8.8.5.7).