Indhold

Dette afsnit handler om

  • definition af operatørselskaber (C.D.8.8.8.1)
  • hvilke operatørselskaber kan anvende ordningen (C.D.8.8.8.2)
  • betingelser for at operatørselskaber kan anvende ordningen (C.D.8.8.8.3)
  • indkomst ved operatørvirksomhed omfattet tonnagebeskatning (C.D.8.8.8.4)
  • opgørelse af indkomst under tonnageskatteordningen (C.D.8.8.8.5).