Følgende operatørselskaber kan anvende ordningen:

  • Danske selskaber, der udøver virksomhed som operatørselskab, kan vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst af operatørvirksomheden efter tonnageskatteloven.
  • Det samme gælder operatørselskaber, der er hjemmehørende i andre EU-medlemsstater og er skattepligtige til Danmark af indtægt i et fast driftssted her i landet.
  • Ordningen vil også kunne anvendes af udenlandske operatørselskaber, der bliver hjemmehørende i Danmark ved flytning af ledelsens sæde hertil.

Reglerne svarer til, de regler, der gælder for, hvilke rederier der kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Se også

Se afsnit C.D.8.8.2.1 om, hvem der kan omfattes af ordningen.