Danske selskaber, der udøver virksomhed som operatørselskab, kan vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst af operatørvirksomheden efter tonnageskatteloven.

Det samme gælder operatørselskaber, der er hjemmehørende i andre EU-medlemsstater og er skattepligtige til Danmark af indtægt i et fast driftssted her i landet.

Ordningen vil også kunne anvendes af udenlandske operatørselskaber, der bliver hjemmehørende i Danmark ved flytning af ledelsens sæde hertil. Reglerne svarer til, hvilke rederier der kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Se også

Se afsnit C.D.8.8.2.1 om, hvem der kan omfattes af ordningen.