Fradragsregler for moms for vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons (vare- og lastvogne på gule plader samt busser), der kun anvendes til momspligtige formål

Fradragsret ved køb

Fradragsret ved leje

Fradragsret ved drift

Moms ved salg

Fuldt fradrag.

Fuldt fradrag.

Fuldt fradrag.

Der skal beregnes moms af den fulde salgspris.

 

Fradragsregler for moms for vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons (vare- og lastvogne på gule plader samt busser), der er at anse som investeringsgoder og anvendes til både momspligtige og momsfri, men dog formål i forhold til økonomisk virksomhed

Fradragsret ved køb

Fradragsret ved leje

Fradragsret ved drift

Moms ved salg

Delvist fradrag med den sats, jf. ML § 38, stk. 1, der anvendes i virksomheden.

Delvist fradrag med den sats, jf. ML § 38, stk. 1, der anvendes i virksomheden.

Delvist fradrag med den sats, jf. ML § 38, stk. 1, der anvendes i virksomheden.

Der skal beregnes moms af den fulde salgspris, jf. dog ML § 43, stk. 3, nr. 3.

 

Fradragsregler for moms for vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons (vare- og lastvogne på gule plader samt busser), der er at anse som investeringsgoder og anvendes til både momspligtige og private formål

Fradragsret ved køb

Fradragsret ved leje

Fradragsret ved drift

Moms ved salg

Delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt, jf. ML § 38, stk. 2, vedrører momspligtige formål.

Delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt, jf. ML § 38, stk. 2, vedrører momspligtige formål.

Delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt, jf. ML § 38, stk. 2, vedrører momspligtige formål.

Der skal beregnes moms af den fulde salgspris, jf. dog ML § 43, stk. 3, nr. 3.