Indhold

Dette afsnit beskriver grundbeløbet.

Afsnittet indeholder:

  • Regulering af grundbeløbet
  • Oversigt over grundbeløbet.

Regulering af grundbeløbet

Grundbeløbet i SEL § 11 B, stk. 1, er tidligere blevet reguleret årligt.    Beløbsgrænsen fastfryses fra og med indkomståret 2014 på 21,3 mio. kr.

Er der tale om selskaber, som indgår i en national eller international sambeskatning, gælder grundbeløbet samlet for de sambeskattede selskaber.

Hvis selskabet opgør den skattepligtige indkomst efter tonnageskatteloven, nedsættes grundbeløbet med den del, som den regnskabsmæssige værdi af egne aktiver tilknyttet tonnagebeskattet rederivirksomhed udgør af den samlede regnskabsmæssige værdi af egne aktiver. Se SEL § 11 B, stk. 3.

Oversigt over grundbeløbet

Grundbeløbet har udgjort følgende beløb:

År

Grundbeløb

2007

20 mio. kr.

2008

20,6 mio. kr.

2014-2022

21,3 mio. kr.