Indhold

Dette afsnit beskriver forholdet mellem renteloftet og reglerne om tynd kapitalisering.

Afsnittet indeholder:

  • Variant af tynd kapitaliseringsregler
  • I hvilken rækkefølge anvendes reglerne.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.4.1 om tynd kapitalisering.

Variant af tynd kapitaliseringsregler

SEL § 11 B indeholder et renteloft. Renteloftet er udformet som en variant af tynd kapitaliseringsregler, der fjerner fradrag for renteudgifter af gæld, som overstiger den skattemæssige værdi af aktiverne. Til forskel fra reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11 omfatter rentebeskæringen al gæld - også til uafhængige långivere.

I hvilken rækkefølge anvendes reglerne

Beskæring af rentefradrag efter SEL § 11 B foretages først efter en eventuel rentebeskæring efter reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11. Se SEL § 11 B, stk. 9. Der skal således foretages en eventuel beskæring af renteudgifter og kurstab efter SEL § 11 B.

Hvis der foretages beskæring efter SEL § 11, indgår de beskårne renteudgifter og kurstab ikke i opgørelsen af nettofinansieringsudgifterne efter SEL § 11 B, stk. 4. Det skyldes, at de beskårne renteudgifter og kurstab ikke er fradragsberettigede.

Se også

I SKM2008.240.DEP har Skatteministeriet kommenteret en henvendelse fra FSR om lov nr. 540 af 6. juni 2007 (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde mv.), herunder om SEL § 11 B, stk. 9.