xDer sker en forholdsmæssig beregning af grundbeløbet, jf. SEL § 11 C, stk. 2, når beskatningsperioden er mindre end et kalenderår, fx ved etablering/ophør af sambeskatning eller ved indtræden/ophør af skattepligt.

Ved anvendelse af en alternativ fradragsprocent, jf. koncernreglen i SEL § 11 C, stk. 7, skal et selskab, der kun indgår i en koncern i en del af det relevante indkomstår, opgøre procentsatsen forholdsmæssigt på grundlag af den periode af indkomståret, hvor koncernforbindelsen har bestået. Indgår selskabet i en del af indkomståret ikke i en koncern, skal procentsatsen på 30 % anvendes for denne del af indkomståret.x