Indhold

Dette afsnit beskriver de momsregler, der har særlig betydning for byggeri, fx ved nyopførelse, ombygning og modernisering.

Afsnittet indeholder: