Indhold

Dette afsnit handler om

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.1.4 om opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved blandet aktivitet.