åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11 Transfer Pricing" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

 • Armslængdeprincippet i LL § 2 (C.D.11.1)
 • Armslængdeprincippet og OECD's Transfer Pricing Guidelines (C.D.11.2)
 • Identifikation, fastlæggelse og anerkendelse af kontrollerede transaktioner(C.D.11.3)
 • Transfer pricing-metoder (C.D.11.4)
 • Sammenlignelighedsanalyse (C.D.11.5)
 • Armslængdeprincippet i relation til immaterielle aktiver (C.D.11.6)
 • Armslængdeprincippet i relation til omstruktureringer (C.D.11.7)
 • Armslængdeprincippet i relation til serviceydelser (C.D.11.8)
 • Armslængdeprincippet i relation til CCA'er (C.D.11.9)
 • Armslængdeprincippet i relation til finansielle transaktioner (C.D.11.10)
 • Armslængdeprincippet i relation til faste driftssteder (C.D.11.11)
 • Oplysningspligt (C.D.11.12)
 • Transfer pricing dokumentationspligt og land for land-rapporteringspligt (C.D.11.13)
 • Ansættelsesfrist for transfer pricing-sager (C.D.11.14)
 • Hvordan undgås transfer pricing-dobbeltbeskatning (C.D.11.15)
 • Sekundære justeringer og betalingskorrektion (C.D.11.16)

Se også

OECD’s vejledning om TP-implikationer af COVID-19

OECD har i december 2020 udgivet en særvejledning om fortolkning af armslængdeprincippet i forhold til en række COVID-19 relaterede problemstillinger. OECD’s Transfer Pricing Guidelines vil forsat danne grundlag for transfer pricing-analysen i årene under COVID-19-pandemien. I særvejledning fortolkes OECD’s Transfer Pricing Guidelines på fire overordnede områder, der vurderes at være særligt relevante: 

  1. Sammenlignelighedsanalysen (omtalt under C.D.11.5 og C.D.11.5.7)
  2. Tab og COVID-19-specifikke omkostninger (omtalt under C.D.11.3.3.1)
  3. Offentlige støtteordninger (omtalt under C.D.11.3.3.2
  4. Advance Pricing Arrangements (omtalt under C.D.11.15.3)