åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11.1 Armslængdeprincippet i LL § 2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • reglen i LL § 2 (C.D.11.1.1)
  • hvem er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 (C.D.11.1.2)
  • hvad er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 (C.D.11.1.3).                               

Se også

Se også afsnit

  • C.D.2.4.4.1 om beskæring af adgangen til at fradrage renter og kurstab på lån ved tynd kapitalisering i koncernforhold, SEL § 11
  • C.D.11.6 om ansættelsesfrist for transfer pricing-sager
  • C.D.11.8 om sekundære justeringer og betalingskorrektion.