Indhold

Dette afsnit indeholder:

Sammenlignelighedsanalysen er kernen i anvendelsen af armslængdeprincippet. Anvendelse af armslængdeprincippet er baseret på en sammenligning af priser og vilkår i en kontrolleret transaktion med priser og vilkår i sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter. Se herom TPG 1.33.

En sammenlignelighedsanalyse har 2 vigtige aspekter:

  • Det første aspekt er, at identificere den kontrollerede transaktion mellem de forbundne virksomheder samt de betingelser og økonomisk relevante omstændigheder, der er knyttet hertil, for derved nøjagtigt at fastlægge den kontrollerede transaktion.
  • Det andet aspekt er, at sammenligne betingelser og økonomisk relevante omstændigheder i den præcist fastlagte kontrollerede transaktion, med betingelser og økonomisk relevante omstændigheder i sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige virksomheder. Se afsnit C.D.11.5.

I TPG kap. I gives der vejledning om det første aspekt af analysen, og i TPG kap. II og III gives der vejledning om det andet aspekt af analysen.

Den præcise fastlæggelse af den faktiske transaktion mellem de forbundne parter kræver en analyse af de økonomisk relevante egenskaber ved transaktionen. Se TPG 1.35.

Fastlæggelse af den faktiske transaktion er en forudsætning for at kunne sammenligne transaktionen med transaktioner mellem uafhængige parter og dermed fastsættelse af priser og vilkår for transaktionen.

Fastlæggelsen af den faktiske transaktion er også nødvendig for at kunne vurdere, om transaktionen skal anerkendes. Se herom C.D.11.3.2.

Se også

Afsnit C.D.11.3.1.1 om vilkår for transaktionen i henhold til kontrakten

Afsnit C.D.11.3.1.2 om funktions- og risikoanalysen

Afsnit C.D.11.5 om sammenlignelighedsanalysen