Indhold

Afsnittet handler om den situation, hvor skyldner efter gældssaneringskendelse erklæres konkurs, på ny meddeles gældssanering eller får stadfæstet et rekonstruktionsforslag.

Regelgrundlag

Hvis skyldneren, efter at der er afsagt kendelse om gældssanering

  • erklæres konkurs,
  • på ny meddeles gældssanering, eller
  • får stadfæstet et rekonstruktionsforslag, ►der indeholder bestemmelse om tvangsakkord◄,

har de af gældssaneringskendelsen omfattede fordringshavere krav på udlæg i forhold til fordringernes beløb uden hensyn til den skete nedskrivning, men efter fradrag af afbetalinger.

Se konkurslovens § 230.

Udlægget i konkursboet, gældssaneringssagen eller rekonstruktionen i forbindelse med disse afbetalinger kan dog ikke overstige, hvad der efter gældssaneringskendelsen tilkommer de pågældende fordringshavere, medmindre kendelsen er bortfaldet efter konkurslovens § 229.