åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om skat i forbindelse med konkurs.

Afsnittet indeholder:

  • Konkursskattelovens område (C.C.9.1)
  • Fælles regler for selskaber og personer om skattepligt under konkurs (C.C.9.2)
  • Skattemæssige regler kun for selskaber, fonde og foreninger mv. under konkurs (C.C.9.3)
  • Skattemæssige regler kun for fysiske personer under konkurs (C.C.9.4).