Indhold

Dette afsnit handler om processen og sagsgangen vedrørende Advance Pricing Arrangements (APA).

Afsnittet handler om: