åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F.8 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om dobbeltbeskatning, baggrunden for at lave aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning og en gennemgang af OECD's modeloverenskomst, der ligger til grund for mange af de danske DBO'er og aftaler, som Danmark har indgået med andre lande.

Afsnittet indeholder:

  • Undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse (C.F.8.1)
  • OECD's modeloverenskomst (C.F.8.2).