Indhold

Dette afsnit handler om dobbeltbeskatning, baggrunden for at indgå aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning og en gennemgang af OECD's modeloverenskomst, der ligger til grund for mange af de danske DBO'er og aftaler, som Danmark har indgået med andre lande, samt gennemgang af den multilaterale konvention ("MLI'en").

Afsnittet indeholder:

  • Undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse (C.F.8.1)
  • OECD's modeloverenskomst (C.F.8.2)
  • Multilateral konvention af 24. november 2016 til gennemførelse af tiltag i DBO'er til bekæmpelse af skatteudhuling og overskudsflytning ("MLI'en") (C.F.8.3)
  • EU-voldgiftsdirektivet (C.F.8.4).