Indhold

Dette afsnit handler om artikel 23 A og 23 B i OECD's modeloverenskomst, der vedrører de metodebestemmelser, der gælder, når bopælslandet skal give nedslag i skatten, så der ikke sker dobbeltbeskatning. Metoden er enten exemptionlempelse eller creditlempelse.

Afsnittet indeholder:

Artikelteksten er ændret med OECD´s modeloverenskomst for 2017. Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.