Indhold

Dette afsnit handler om artikel 25 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører den procedure, som skal følges, når der opstår vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål i forbindelse med anvendelsen af en DBO.

Afsnittet indeholder:

  • Sager der behandles efter den gensidige aftaleprocedure (C.F.8.2.2.25.1)
  • Skatteyderens anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure (C.F.8.2.2.25.2)
  • Den kompetente myndigheds opgaver (C.F.8.2.2.25.3).

Artikelteksten er ændret med OECD´s modeloverenskomst for 2017. Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.

Se også

Se også "Manual on Effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP)" (OECD 2007)

http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_33753_36156141_1_1_1_1,00.html