Indhold

Dette afsnit handler om, hvilket land der har beskatningsretten til renteindtægter.

Afsnittet indeholder:

  • Beskatningsret for det land, hvor modtageren af rentebetalingen er hjemmehørende (bopælslandet) (C.F.8.2.2.11.3.1)
  • Beskatningsret for det land, hvor renten er opstået (kildelandet) (C.F.8.2.2.11.3.2)