Det land, hvor modtageren af en rentebetaling har skattemæssigt hjemsted (bopælslandet), kan beskatte renten. Se modeloverenskomstens artikel 11, stk. 1.

Bemærk

Ca. 1/3 af de danske DBO'er indeholder en alternativ regel i artikel 11. Den går ud på, at kun det land, hvor modtageren af en rentebetaling har skattemæssigt hjemsted (bopælslandet), kan beskatte renten. Se punkt 7 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.

Denne formulering af artikel 11 bruges, når landene er enige om, at kildelandet ikke skal kunne beskatte rentebetalinger.

Se også

  • C.F.8.1.1 om begreberne kilde- og bopælsland og hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet skattemæssigt hjemsted
  • C.F.8.2.2.11.1.2 om hvem der anses for modtager af en rentebetaling (retmæssig ejer)