Modeloverenskomstens artikel 10 handler kun om fordelingen af beskatningsretten til udbytte mellem de to lande, som har indgået DBO'en, og hvor udlodderen er hjemmehørende i det ene land, og modtageren af udbyttet er hjemmehørende i det andet land.

Modeloverenskomstens artikel 10 kan derfor ikke bruges på udbytte, som en udlodder betaler til en modtager, der er hjemmehørende i det samme land som udlodderen, men som har et fast driftssted i det andet land, og hvor udbyttet skal henføres til det faste driftssted. I denne situation er udbyttet i stedet omfattet af modeloverenskomstens artikel 21, stk. 2 (andre indkomster). Se punkt 4-6 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 21.

Modeloverenskomstens artikel 10 kan heller ikke bruges på udbytte, som en udlodder betaler til en modtager, der er hjemmehørende i det andet land, men som har et fast driftssted i det land, hvor udlodderen er hjemmehørende, og hvor udbyttet skal henføres til det faste driftssted. I denne situation er udbyttet i stedet omfattet af modeloverenskomstens artikel 7. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 4, og punkt 31-32.2. i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 10.  

Se også