Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsretten til udbytte.

Afsnittet indeholder:

  • Beskatningsret for det land, hvor modtageren af udbyttet er hjemmehørende (bopælslandet) (C.F.8.2.2.10.3.1)
  • Beskatningsret for det land, hvor det udloddende selskab er hjemmehørende (kildelandet) (C.F.8.2.2.10.3.2)
  • Beskatningsret for det land, som udlodderens overskud stammer fra (C.F.8.2.2.10.3.3)