Det er juridiske personer, der kan udlodde udbytte i modeloverenskomstens forstand.

I Danmark er det aktieselskaber, anpartsselskaber og andelsselskaber. Udenlandske juridiske personer kan have andre betegnelser.

Det centrale er, at den, der udlodder overskud, ejes af én, flere eller et stort antal personer, som hver for sig har ret til en andel i overskuddet, selv om de ikke deltager i den drift, der skaber overskuddet.

Det har ingen betydning, hvad enheden kaldes. Sammenslutninger, der behandles som juridiske personer i det land, hvor de er hjemmehørende, kan altså udlodde udbytte. Disse sammenslutninger indgår i definitionen af begrebet "selskab" i modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1, litra b. Se afsnit C.F.8.2.2.3.1.3 om begrebet selskab og punkt 24 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 10.

Hvis flere personer derimod driver selve virksomheden i fællesskab, som man fx gør i et dansk interessentskab eller kommanditselskab, og deler virksomhedens overskud imellem sig, er denne indtægt fortjeneste ved erhvervsvirksomhed. Beskatningsretten til sådanne indtægter reguleres af artikel 7 i modeloverenskomsten (fortjeneste ved erhvervsvirksomhed). Se dog også punkt 27 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 10 om interessentskaber, der beskattes efter selskabsregler i det land, hvor de er hjemmehørende.  

Bemærk

Danske fonde og lignende kan ikke udlodde udbytte. Det skyldes, at modtagerne af udlodningen fra en fond ikke ejer en andel af fonden og ikke har krav på at få andel i fondens overskud. Se afsnit C.F.8.2.2.21 (artikel 21) om andre indkomster. 

Se også

  • C.F.8.2.2.3.1.3 (artikel 3) om begrebet selskab
  • C.F.8.2.2.4.2 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende, når det anvendes om en juridisk person 
  • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.