Det land, hvor modtageren af udbyttet har skattemæssigt hjemsted (bopælslandet), kan beskatte modtageren af udbyttet. Se modeloverenskomstens artikel 10, stk. 1.     

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst, kilde- og bopælsland
  • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om skattemæssigt hjemsted