Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for, hvilke skatter der omfattes af en DBO.

Afsnittet indeholder:

  • Regel 1: Skatter, der fandtes, da DBO'en blev indgået
  • Regel 2: Skatter, der er indført, efter, at DBO'en er indgået.

Regel 1: Skatter, der fandtes, da DBO'en blev indgået

En DBO omfatter alle skatter på indkomst og formue, der udskrives af eller på vegne af staterne, deres politiske underafdelinger eller lokale myndigheder på det tidspunkt, hvor DBO'en er underskrevet. Modeloverenskomsten forudsætter, at landene selv indsætter hver sin liste over de skatter, som skal være omfattet af DBO'en. Se modeloverenskomstens artikel 2, stk. 1 og 3.

Kommentaren til modeloverenskomsten giver vejledning om, hvad der generelt betragtes som indkomstskat eller formueskat. Se punkt 4 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.1.4 (artikel 1) om politiske underafdelinger og lokale myndigheder.

Regel 2: Skatter, der er indført, efter at DBO'en blev indgået

En DBO omfatter også skatter af samme eller væsentligt samme art, som bliver indført efter at DBO'en er underskrevet. En ny skat skal udgøre et supplement til eller en erstatning for de skatter, der var omfattet af DBO'en fra starten. De kompetente myndigheder skal give hinanden besked om væsentlige ændringer i deres skattelovgivning. Se modeloverenskomstens artikel 2, stk. 4.

Bemærk

Danmark må ikke nægte at give lempelse efter en DBO for en betalt udenlandsk indkomstskat, blot fordi man ikke kan finde dokumentation for, at det andet land har givet besked til Danmark, da man indførte den pågældende skat. Det afgørende er, om det er en indkomstskat. Er det en indkomstskat, skal Danmark give lempelse.

Se også