Efter Skatteministeriets opfattelse og fast dansk praksis er straftillæg og renter, som pålægges efter skattelovgivningen, ikke omfattet af DBO'erne. Det gælder, selv om de er lagt oven i en af de skatter, som er omfattet af DBO'en.

Danmark er derfor ikke forpligtet til at give lempelse efter DBO'erne for sådanne beløb, som det andet land har pålagt personen at betale. 

Bemærk

Det er Skatteministeriets opfattelse, at følgende ikke skal regnes med til det danske skattebeløb, som et andet land skal give lempelse for efter bestemmelserne i en DBO:

  • Procenttillæg efter KSL § 61, stk. 2
  • Skattetillæg
  • Morarenter.

Disse beløb er ikke indkomstskat og er dermed ikke omfattet af DBO'ens lempelsesregel.

Se også

  • G.2.1.2 om procenttillæg i vejledning om beregning af personlige indkomstskatter mv. 2013
  • G.2.1.4 om morarente i vejledning om beregning af personlige indkomstskatter mv. 2013
  • C.F.8.2.2.23 (artikel 23 A og 23 B) om lempelsesreglerne.