Nogle danske DBO'er indeholder en særregel om hjemsted for foretagender, hvis sæde for den virkelige ledelse befinder sig på et skib, der bruges til international trafik eller til transport ad indre vandveje. Skibet har hjemsted i det land, hvor skibets hjemhavn er beliggende.

Hvis skibet ikke har en hjemhavn, eller hjemhavnen ikke kan fastslås, har det hjemsted i det land, hvor den, som driver skibet, er hjemmehørende.

Bemærk

Reglen findes kun i enkelte af Danmarks DBO'er. Den er medtaget, hvis det andet land har ønsket det.

Se også

  • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begrebet foretagende
  • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet skattemæssigt hjemsted
  • C.F.8.2.2.8.1 om beskatningsretten til fortjeneste ved skibs- og luftfart i international trafik.