Kun det land, hvor den, der afhænder aktivet, er hjemmehørende, kan beskatte gevinst ved afhændelsen af aktivet. Beskatningsretten tilkommer med andre ord bopælslandet. Se modeloverenskomstens artikel 13, stk. 5.

Bemærk

Danmark beskatter i visse situationer fortjeneste ved afståelse af aktier som udbytte, fx ved likvidation af et selskab. Danmark har derfor taget forbehold om, at man i sine DBO'er vil henføre visse aktieafståelser til modeloverenskomstens artikel 10 (udbytte) i stedet for artikel 13. Se punkt 41 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Se også

Se også afsnit C.B.2.10.1 om likvidationsudlodninger.

Se også afsnit

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begrebet hjemmehørende
  • C.F.8.2.2.10.1 (artikel 10) om modeloverenskomstens udbyttebegreb.

Automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti i udlandet 

Siden 2017 har Danmark hvert år automatisk modtaget oplysninger om finansielle konti i udlandet, som ejes eller kontrolleres af danske skattepligtige. Udvekslingen omfatter bl.a. oplysninger om renter, udbytter og visse andre former for indkomst.

Der modtages oplysninger fra lidt over 100 lande og jurisdiktioner, herunder alle EU-lande. 

Se også