Mange nye danske DBO'er indeholder en særlig regel om containervirksomhed i artikel 13. Reglen findes oftest som stk. 4 i artikel 13. Se afsnit C.F.8.2.2.8.4 om, hvad der forstås ved containervirksomhed.

Reglen går ud på, at kun det land, hvor det foretagende, der driver containervirksomhed, har sit sæde for den virkelige ledelse, kan beskatte fortjeneste ved afståelse af containere mv.  

Bemærk

I nogle DBO'er ligger beskatningsretten ikke i det land, hvor for den virkelige ledelses sæde findes, men i det land, hvor foretagendet er registreret. Se afsnit C.F.8.2.2.8.1 og punkt 2 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 8.

Bemærk

DBO'er, der indeholder denne bestemmelse, har også en særlig regel om containervirksomhed under artikel 8 om fortjeneste ved skibs- og luftfartsvirksomhed. De to regler har samme baggrund og anvendelsesområde. Se afsnit C.F.8.2.2.8.4.

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begreberne foretagende og erhvervsvirksomhed
  • C.F.8.2.2.4.2 (artikel 4) om ledelsens sæde og begrebet hjemmehørende