Indhold

Dette afsnit handler om skattemæssigt hjemsted for stater, politiske underafdelinger og lokal myndighed.

Udtrykket "hjemmehørende" omfatter også staten, enhver politisk underafdeling og lokal myndighed. Dog omfatter udtrykket ikke en person, som er skattepligtig til den pågældende stat udelukkende af indkomst fra kilder i denne stat, eller formue, der befinder sig der.

I Danmark er kommuner og regioner omfattet af overenskomsten.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.1.4 om, hvordan modeloverenskomsten finder anvendelse på stater, deres politiske underafdelinger og lokale myndigheder.

Se også

  • C.F.8.2.2.1.4 om særlige spørgsmål ved helejede enheder, dvs. institutioner og lignende, som er ejet af staten eller af kommuner og lignende, men som ikke er en del af selve staten mv.
  • SEL § 3 og afsnit C.D.1.3.1 om skattefritagne selskaber og institutioner med flere.