Der henvises til afsnit A.D.4.1 Virksomhedsformer og deres hæftelse.