Det land, hvor en fast ejendom ligger, kan beskatte indkomst af den faste ejendom. Se modeloverenskomstens artikel 6, stk. 1. Det gælder, selv om ejeren af ejendommen er hjemmehørende i det andet land. Det gælder også, hvis ejeren af ejendommen er et foretagende. Se modeloverenskomstens artikel 6, stk. 4.

Bemærk

Reglen betyder, at Danmark har beskatningsretten til fast ejendom i Danmark, der har udenlandske ejere. Se afsnit C.F.3.1.6 om de danske regler.  

Se også